Ang prosa mas duol sa inadlaw-adlaw nga pagtabi, dili sama sa balak nga may mga kombensiyon kabahin sa ritmo, sukod ug uban pang karakteristik. Kini naggikan sa Linating prosa, nga ang buot ipasabot diretso (sama sa pagsulti). Ang prosa usa ka klase sa panulat nga wala maggamit og tatawng paggamit sa mga paagi sa pagpangestilo sa sinulat. Kini sagad nga gigamit sa pagpadayag kon unsa man ang naa sa hunahuna sa tagsulat, ginamit ang natural nga paagi. Kining paagi sa pagkasulat gigamit sa mga mantalaan, magasin, ensiklopedya, salida sa sine, sulat, nota sa utang, kasaysayan, pilosopiya, biyograpiya, linggwistika, heyograpiya, ubp.

Tan-awa usab usba


Galeriya sa hulagway usba