Ang titulong Sesar (Linatin: Caesar; Kinatsila: César) usa ka titulo sa mga Romanhong Emperador. Kini gikuha gikan sa ngalan sa banay ni Julio César, kinsa midumala sa Roma isip diktador niadtong 49 hangtod 44 B.K. Si Octavian, ang sumusunod ni Julio mikuha sa ngalang sesar ug usab sa titulong Augusto. Ang mga misunod nga Emperador tanan migamit sa mao usab nga ngalan, agi sa pamilya o sa adapsyon. Nan, ang ngalang Sesar nahimong titulo alang sa mga Emperador'ng Romanhon.

Ang Hulagway sa Tusculum, tingali mao ra ang nahabilin nga iskultura sa Cesar nga gihimo sa iyang kinabuhi.
Ang Hulagway sa Tusculum, tingali mao ra ang nahabilin nga iskultura sa Cesar nga gihimo sa iyang kinabuhi.

Sa pagkagun-ob sa Imperyong Romanhon, ang ubang mga misunod nga imperyo mihulam sa maong titulo. Sa Imperyong Ruso, ang Sesar nahimong Czar. Sa Aleman kini gihimong Kaiser.