Simbahang Ortodoksong Pilipino

Ga-refer ang Simbahang Ortodoksong Pilipino sa katibuk-ang opisyal nga tukod nga presensyang Ortodokso sa Pilipinas. Kasagaran ini nga pikas sa duhang hurisdiksyon: