Tanakh
Tora | Nevi’im | Ketuvim
Tora
  1. Bereshit (Henesis)
  2. Shemot (Eksodo)
  3. Vayikra (Lebitiko)
  4. Bemidbar (Mga Numero)
  5. Devarim (Dyuteronomyo)

Ang Tanakh (Inebreyo: תַּנַ״ךְ) usa ka kasulatang Hudeyo nga naghisgot bahin sa mga panghitabo sa kani-adto og sa mga panghitabo sa karon og sa mga panghitabo sa umaabot. Kini aduna 39 ka kasulatan.

Ang pulong Tanakh nagagikan sa unang mga letra sa Tora (Tudlo), Nevi’im (Mga Propeta), ug Ketuvim (Mga Kasulatan). Ang kining tulo mao ang mga dibisyon sa Tanakh.

Mga dibisyon

Ang Tanakh adunay 24 ka basahon agrupado sa tulo ka dibisyon (Tora, Nevi’im, ug Ketuvim).

Tan-awa usab

Mga dibisyon

Mga hubad

Mga sumpay sa gawas