Ang Wayback Machine mao'y usa ka websityo nga aduna may mga web page gikan sa nangagi. Usa kini ka pagbalik sa oras sa dagitpukot.

Ang tatak
Ang tatak