Ang telebisyon (gikan sa kinatsila Televisión) alang sa pagpahayag ug pagdawat sa mga hulagway'ng nagalihok ug mga tingog sa layo. Kining lugpong nagatumbok sa tanang mga aspeto sa tulumanon/programa ug pagpadala sa telebisyon. Usa kini ka pamaagi sa telekomunikasyon nga ginagamit sa pagpasa sa tingog ug hulagway'ng nagalihok nga may usa ka paleta sa kolor, nga adunay lain-laing mga kolor, o aduna'y tulo ka dimensyon.

Mga flat-screen TV nga ginabaligya sa usa ka tindahan sa elektronikong konsumidor niadtong 2008.

Mahimo 'sab kini magtumbok sa usa ka butang sa telebisyon, usa ka tulumanon/programa sa telebisyon, o ang paagi sa pagpadala sa telebisyon. Ang telebisyon kay mass transmission, sa kalingawan, bangkaagan, balita o pag-tanyag.