Ang Kinatumhaan kun Unibersidad usa kini ka tulunghaan nga nagahatag ug mga nagkalain-laing undergraduate ug graduate nga mga korso. Ang undergraduate nga mga korso mao kini ang mga korso nga ginakuha sa upat ka tuig sa balay kaalam. Ang graduate nga mga silid mao kini ang mga korso nga ginakuha kung aduna kana'y degree sa kolehiyo sa mga sa mga Masteral ug Doctoral nga mga silid. Ang usa ka unibersidad aduna kini'y mga nagkalain-laing departamento nga sagad ginatawag ug colleges, schools, o institutes, sama sa College of Arts and Sciences o College of Business Administration. Apan usahay, ginatawag ni nila ug schools sama sa School of Management, School of Law, o Medical School. Aduna usab mga institutes sama sa Institute of Rehabilitative Sciences o Institute of Clinical Laboratory Sciences. Ang unibersidad na ang bahala kung unsaon niya pagtawag ang mga departamento niini.

Seremonya sa gradwasyon, Unibersidad sa Oxford.
University of South Africa (UNISA), Pretoria, Habagatang Aprika.

Ang kalahian sa unibersidad ug kolehiyo usba

Ang dakong kalahi-an sa usa ka unibersidad ug usa lamang ka kolehiyo (college) mao nga kasagaran, ang usa ka unibersidad nagahatag ug mas daghan nga korso, ug nga kini nagahatag usab ug mga masteral ug doctoral nga degrees. Kasagaran sa mga kolehiyo wala nagahatag ug masteral ug doctoral nga degree. Ang usa ka unibersidad nagahatag usab ug dugang atensyon sa mga nagka-lain-laing mga pagtuki (researches) ug serbisyo sa komunidad (extension o outreach programs).

Sa Pilipinas, aduna usab mga unibersidad nga gitagaan ug autonomiya sa Commission on Higher Education. Ang autonomiya (autonomy) usa kini ka autoridad sa pag-gama ug mga korso nga wala nai dugang pang proseso nga agian sa gobyerno o pagpananghid gikan sa CHED.