Tinipong Kanasuran

(Naredirek gikan sa United Nations)

Ang Tinipong Kanasuran[1] (Iningles: United Nations (UN)) mao ang pangkalibotanong organisasyon nga ang nangunang misyon mao ang pagpadali sa kooperasyon sa mga isyu sa kalibutanongbalaod, kalibutanong kahilwasan, pag-ugmad sa ekonomiya, pag-ugmad sa katilingban, ug tawhanong mga katungod. Napundar ang UN sa tuig 1945 pang-ilis sa Liga sa mga Nasod, aron malikayan ang mga pagsangka sa mga nasod aron mapugngan ang gubat.

Mga sakop sa Tinipong Kanasuran
Bangyaw
Timailhan

May 192 na ka miyembrong bansa ang UN, mitibuok sa tanang giila nga mga independenteng estado. Gikan sa iyang ulohan sa Dakbayan sa New York, ang UN ug ang iyang mga espesyalisadong ahensya mao ang tagahimo og desisyon sa mga isyu. Nabahin ang UN ngadto sa:

  • Asambleyang Heneral
  • Konseho sa Seguridad
  • Konseho sa Ekonomiya ug Katilingban
  • Ang Secretariat, ug
  • Ang Internasyonal nga Korte sa Hustisya (ICJ)
  1. Opisyal nga nglan gikan sa UN - Human Rights "Samtang ang katawhan sa Tinipong Kanasuran (UN) naghimo diha sa lagda sa...."