Wikipedia:Piniling artikulo/Agosto, 2008

Mapa nga nagpakita sa mga sistema sa pagsulat sa kalibotan karon.

Ang sistema sa pagsulat usa sa simbolikong sistema sa pagpadayag sa pinulongan pinaagi sa pagsulat. Ang pagsulat mao ang representasyon sa pinulongan ngadto sa teksto nga porma gamit ang mga simbolo. Ang mga sistema sa pagsulat lahi sa ubang mamahimong simbolikong komunikasyon, kinahanglan masabtan ang paglitok sa usa ka pinulongan aron masabtan ang sulat. Ang dakong benepisyo sa usa ka sistema sa pagsulat mao ang han-ay nga paghipos og mga impormasyon nga kinaiya sa usa ka pinulongan. Ang ortograpiya mao ang tawag sa mga paagi ug balaod sa tukmang estruktura sa pagsulat sa usa ka pinulongan. Kadaghanan sa mga nasod, apil na ang Pilipinas, migamit sa alpabetong Latin isip sistema sa pagsulat.