Ang tuig 2000 usa ka leap year sa kalendaryong Gregoryano. Kini nagsugod sa usa ka Sabado. Sa kalendaryong Insek kini ang Tuig sa Dragon ug sa kalendaryong astrolohikal sa Kasadpan, kini ang tuig sa Leo, ang Leyon. Ang popular nga kultura nag-ila usab ning maong tuig isip unang tuig sa ika-21 siglo ug sa ikatulong milenyo. Apan kon istriktohon pagsabot ang kalendaryong Gregoryano, ang tuig 2001 ang unang tuig sa siglo 21. Kini tungod kay ang unang siglo misugod sa tuig 1 (walay tuig sero).

Mga siglo: siglo 19 · siglo 20 · siglo 21
Mga dekada: dekada 80 · dekada 90 · 2000s · 2010s · 2020s
Mga tuig: 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003

Ang tuig 2000 giila usab isip "Internasyonal nga Tuig alang sa Kultura sa Kalinaw" ug isip "Kalibotanong Tuig sa Matematika".

Sa tuig 2000 ang kagamhanan sa Pilipinas mipahigayon sa usa ka sensus; kini ang labing ulahing sensu sa mga Pilipino.