Antropolohiya

(Naredirek gikan sa Antropologo)

Ang antropolohiya (gikan sa Griyegong pulong άνθρωπος, "tawo") gitibuok sa pagtuon sa katawhan (tan-awa ang genus Homo). Kini matibuk-anon (holistic) sa duha ka sentido: nanginlabot kini sa tanang tawo sa tanang panahon, ug sa tanang dimensiyon sa pagkatawo. Ang usa ka nag-unang kinaiya nga nagpalahi sa antropolohiya gikan sa ubang humanistikong disiplina mao ang pokus niini sa mga pagtuong labang sa kultura. Kining maong kalainan, hinuon, padayong nahimong sabdyek sa kontrobersiya ug debate, ug ang mga metodong antropolohikal karon giaplay na sa pagtuon sa usa katilingban kun pundok.

Mga Katawhan sa Amerikano
Mga Katawhan sa Amerikano

Sa Tinipong Bansa, ang anthropology tradisyonal nga nabahin sa upat ka mga sub-disiplina:

Dili pa lang dugay, mga may programang antropolohikal ang inanay nga mibahin sa natad ngadto sa duha, ang usa nagpokus sa humanidad (humanities) ug teyoriyang kritikal, samtang ang usa nagpokus sa siyensiyang natural ug empirikal nga obserbasyon.

Mga natad sa antropolohiya

usba

Mga sumpay sa gawas

usba