Ang diborsyo terminasyon sa kasal sa wala pa ang ang kamatayon. Lamang sa duha ka mga nasud dili motugot sa diborsyo: Pilipinas ug Dakbayan sa Batikano. Sa Pilipinas, pag-anular sa kaminyoon gigamit ingon nga usa ka puli alang sa diborsiyo.

"Diborsyo na lang!"
"Diborsyo na lang!"

Mga sumpay sa gawasUsba