Ang Emperador sa Roma mao ang tigdumala sa Estadong Romano sa panahong imperyal (sugod 27 BK). Walay Walay nahiusang termino alang sa maong opisyo ang ang mga Romano: mga Linatin nga titulo sama sa imperator (ang gigikanan sa pulong nga emperador), augustus, caesar ug princep naasosyar niini.

Emperador sa Roma

Si Augustus ang unang emperador sa Roma.