Ang Dumason kun Martes ang ikaduha o ikatulo nga adlaw sa pitlaw (agad sa konteksto), taliwala sa Tagurkad ug Dukotdukot. Ang pulong "Lunes" sa Sinugboanon naggikan sa Kinatsila. Ang Iningles nga ngalan sa maong adlaw "Tuesday", nga naggikan sa Tunga-tungang Iningles Twisday, gikan sa Kinaraang Iningles Tiwes dæg, gikan sa Linating Martis dies ("ang adlaw ni Mars, ang Ginoo sa Gubat). Sa Swedish ang maong adlaw gitawag Tisdag; sa Danish, Tirsdag; sa Finnish, Tiistai. Ang Iningles ug Scandinavian nga mga ngalan gikan sa Nordic nga diyos-diyos Tyr (Tiw/Tew/Tiu sa Kinaraang Iningles.

Ang diyos-diyos nga si Týr, kang kinsa gingalan ang Martes (Tuesday sa Iningles).

Sa mga Griyego, ang Martes giilang demalas nga adlaw, tungod kay sa maong adlaw nahugno ang Constantinople. Sa mga dapit nga nakolonisar sa Espanya giila usab kini nga demalas: En martes, ni te cases ni te embarques (Sa Martes, ayaw pagpakasal ug ayaw pagsugod og biyahe.) Hinuon sa Pilipinas kini wala mabantayi, apan usa sa mga patuo-tuo sa mga lalawigan mao nga ngil-ad maligo kon Martes.

Sa Estados Unidos, ang Martes ang adlaw sa piniliay. Ang piniliay alang sa pederal nga mga posisyon mahitabo sa Martes human sa unang Lunes sa Nobiyembre; kini nga petsa giestablisar sa balaod alang sa piniliay sa pamuno-nasod sa tuig 1845. Ang Ubos Balay-Balaoranan gilakip sa 1875 ug ang Senado sa 1914. Ang Martes maoy labing sayo nga adlaw sa semana kanus-a makaadto sa mga dapit-botaranan ang mga tawo sa sayong bahin sa ika-19 nga siglo: ang mga lungsoranon mahimong kinahanglan pang molakaw og bali usa ka adlaw aron makabotar, ug dili sila mobiya sa Dominggo nga usa ka adlaw sa pagsimba alang sa mayoriya kanila.

Mga adlaw sa semana
Dominggo | Lunes | Martes | Miyerkoles | Huwebes | Biyernes | Sabado