Ang mga Hapon nga Samurai dedekado nga pundok sa mga mangugubat nga dili-magkabayo, ug anaay dakong pribelihiyo sa nasod nga Hapon kaniadto.

Usa ka Samurai

Sama sa mga Uropeyong mga Kabalyero, ang mga samurai mga tag-iya'g yuta nga mibulontaryo sa serbisyo militar ilis sa proteksyon sa mas gamhanang warlord. Aduna usab sila'y Bushido, usa ka kodigo sa sakto nga binuhatan sa mga samurai, sama sa Kibalriya sa mga Uropeong kabalyero. Usa sa mga tukma nga matanag sa pakig-away alang kanila mao ang pagsuporta one-on-one nga sangka, isip pagpakita ug kaisog.

Ang lacquer nga armor sa mga samurai dakong natabang sa ilang proteksyon. Bisan tuod ug nakapanalipod kini batok sa unang mga armas de fuego, apan may mga naimbento nga maskusgan ug mas accurate nga mga pusil. Kini ang nakapahuyang sa pundok sa mga Samurai, busa ang kadaghanan mibalhin gikan sa panggubatan ngadto sa politikal nga mga pwesto. Ang mga samurai nahunong na niadtong ulahing ika-19 nga Siglo.