Kini ang talaan sa mga nasod ug mga dependencies sa Uropa.

Uban pang talaan sa mga nasod pinaagi sa kontinente usba