Si Rodrigo Díaz de Vivar(c. 1040, Vivar, duol sa Burgos – July 10, 1099, Valencia), , labing nailhan isip El Cid Campeador usa ka Kastilyano nga hamiling taw, usa ka maadmanong dako-dako sa militar ug diplomat kinsa nga pagkahuman og pagpapahawa niya sa iyang dapit, mibuntog ug midumala sa dakbayan sa Valencia. Si Rodrigo Díaz II naedukar sa korte reyal sa Kastil ug nahimong alférez, kun pangulong heneral, ni Alfonso VI, ug iyang labing mahinungdanong taw sa sangka batok sa mga Moro

El Cid
Estatwa ni El Cid sa Balboa Park sa San Diego, California

Ang angga nga "El Cid" gikan sa Kinatsilang artikulo nga "El", nga nagpasabot nga "ang" ug usa ka diyalektekong Arabong pulong nga سيد "sïdi" kun sayyid, nga nagpasabot nga "Ginoo". Maong ang "El Cid" mahimong ihubad nga "Ang Ginoo". Ang titulong "Campeador" usa ka bulgar nga Latin nga pulong nga nagpasabot nga "hanas sa arteng militar". Siya giisip nga nasodnong bayani sa Espanya.

Sayong Kinabuhi usba

Wala mahibal-an ang tukmang adlawan sa pagkatawo ni El Cid, hinuon, kadaghanan sa mga magsasaysay mituo nga si El Cid natawo sa tuig 1040 sa Vivar nga nailhan usab nga Bivar, usa ka gamay nga lungsod nga may unom ka milya ang gilay-on habagatan sa Burgos, nga kaulohan sa Kastil. Ang nga nakasaysayanong dokumento mipakita nga ang amahan ni El Cid si Diego Lainez nga sakop sa ubos nga mga hamili (infanzones) sa Kastil. Si Diego Laínez usa ka kortero, burokrato, ug kabalyero nga miapil sa pipila ka mga gubat. Bisan pa man ang banay sa inahan ni El Cid aristokrato, sa kadugayang tuig ang mga karaang tawo moisip niya nga usa kanila. Hinuon ang iyang mga kabanay dili mga dagkong opisyal sa hukumanan; ang mga dokumento nagpakita nga ang apohan sa papa ni El Cid, nga si Lain Calvo, mikompirmar lamang og lima ka dokumento ni Ferdinand I, iyang apuhan sa inahan, nga si Rodirgo Alvarez, misertipika lang og duha ni Sancho II, ug ang amahan ni El Cid mokompirmar lang og usa. Nagpasabot kini nga ang kabanay ni El Cid wala gilangkoban sa mga dagkong opisyal sa hukumanan.