Ang kinutoban o utlanan asa lang taman ang kamot sa balaod mao ang gitawag sa Binisaya og ginsakopan o sa Kinatśila pa jurisdiccion (gibinisaya nga hurisdiksiyon ug gikan sa Linatin nga ius, iuris = "balaod" ug dicere = "pagsulti"). Ang literal nga hubad sa pulong hurisdiksiyon mao ang kon unsa ray gisulti sa balaod. Gilatid sa hurisdiksiyon unsa ug asa lamang ang sakop sa gahom sa usa ka otoridad sa pagpatuman ug pagpahamtang sa kaangayan.

Pagasabton usab usahay ang ginsakopan isip ang heyograpikal nga rehiyon nga ubos niini. Apan sa hilisgotang pamalaod, ang gipasabot mao lang jud mismo ang kinutoban sa gahom sa balaod ug dili ang mismong heyograpikal nga rehiyon nga ubos niini.

Maoy gisukaran sa ginsakopan (sa balaod) ang internasiyonal nga kapamalaoran, ang panagsungi sa mga balaod, ang batakang balaod, ug ang gahom sa tigpahituman ug tigbabalaod nga sanga sa pangagamhanan nga mogahin mga kapanguhaan sa labing maayo nga pag-alagad sa mga panginahanglan sa katilingban.

Internasyonal nga dimensiyon usba

Naghatag og panagtaboan kon unsay kinahanglan tamdon sa matag nasod ang mga intre-nasodnong mga balaod ug mga kasabotan tali sa kanasoran.

Ang mga pakisayran usba

Mga sumpay sa gawas usba