Wikipedia:Maayong pag-abot, higala!

usba  

Maayong pag-abot sa Wikipedya!


Dayon sa Wikipedya!

Salamat sa pagbisita dinhi, kami nahimuot sa imong pagsuporta ug pagtabang dinhi. Kami nanghinaot nga ikaw malingaw ug makakat-on sa imong pag-apil dinhi sa komunidad sa Wikipedia.

Sa pagka karon, among gikinahanglan ang imong tabang. Kung imong namatikdan, kining maong sayt usa ka wiki, nga ang buot ipasabot si bisan kinsa, lakip ikaw, makausab sa hapit tanang panid dinhi pinaagi sa pagklik sa usba sa ibabaw sa matag panid.

Isip usa ka bag-ong editor, dili malikayan ang kahadlok nga makaguba, makadaot, o masayop sa pag-edit sa Wikipedya. Anaa usab ang dili kaayo makahibalo sa paggamit sa wiki-markup nga pinulungan. Apan ayaw kabalak, kay ani kami dinhi sa komunidad nga motabang kanimo.

Kami dili maglangan sa pagtabang ug pagtudlo kanimo sa liko-liko dinhi. Isip pasi-unang tabang, aniay mga tutorial nga among gilista sa ubos. Busa, Maayong Pag-abot Higala! -- Ang Komunidad sa Wikipedya

usba  

Ang Komunidad


Ang Komunidad
Ang Komunidad

Ang Wikipedya gipalambo sa mga Gumagamit, ug ikaw usa na niini. Sila andam nga motabang ug maminaw sa imong mga pangutana o kaha reklamo.

Kung gusto nimong kontakon ang usa ka gumagamit, adto sa Panid sa Panaghisgot-hisgot nga makit-an sa ilang userpage.

Mahimo sang mag-abli ug diskusyon didto sa Tubaan. Ang tubaan gidesenyo ug gihimo alang sa heneral nga panaghisgot-hisgot sa komunidad. Isip kabahin sa komunidad, mahimo kaayo ang pag-apil sa maong mga diskusyon.

Kung magbilin ikaw ug mensahe, ayaw kalimot sa pagpirma pinaagi sa upat ka tilde (~~~~) aron awtomatik nga motamla ang imong ngalan ug ang taknsa sa pagbilin sa mensahe.

Kung gusto kang motan-aw sa mga tig-tampuhan sa Wikipedya, klik diri.

usba  

Unsaon Pag-edit


Unsaon man ni Pag-edit?
Unsaon man ni Pag-edit?

Isip usa ka wiki, gidesenyo ang Wikipedya alang sa sayon nga pagtinabangay alang sa pagpalambo niini, gani tanang dili protektado nga mga panid mahimong ma-edit ug mapun-an ni bisan kinsa, apil kadtong dili rehistrado.

Sayon ra ang pag-edit dinhi, imo lang pinduton ang usba nga naa sa ibabaw sa artikulo nga gusto nimong editon. Dad-on dayon ka sa espesyal nga panid nga mahimo mong kasuwatan gamit ang Wiki-markup (ang pinulungang pang-edit sa Wikipedya). Alang kanimo, adunay Toolbar Pang-edit nga anaa sa ibabaw sa textbox kung mag-edit ka. Pindot lang sa mga button aron maformat ang imong text.

Kung nahuman ka nag sulat, mahimo mong i-preview ang artikulo pinaagi sa pagpislit sa Paunang Tanaw nga anaa saa ubos. Makita nimo ang artikulo apan dili pa kini final (wala pa ma-save). Kung kontento ka na, mahimo mo nang matipigan ang artikulo sa pagpislit sa Tipigi ang Panid.

Mas Kompletong Detalye:

usba  

Mga Pwede Nimong Mahimo


Mga Mahimo Mo
Mga Mahimo Mo

Dako ang imong matabang sa pagkab-ot sa tumong ning maong Wikipedya. Una sa tanan, mahimo mong mapuno ang bisan-unsang artikulo nga gusto nimo, walay makabuot kon unsa ang imong sulaton basta kini tuman lamang sa lagda sa Wikipedya. Busa, mahimo mong unahon ang mga topiko nga adunay interes o ganahan nimo.

Mahimo mo usab nga mabutnga'g hulagway ang mga artikulo. Daghan kaayo nga artikulo ang wala pay mga hulagway, mga mapa, o mga dayagrama. Kung wala kay makita sa Wikimedia Commons nga tukmang hulagway, mahimong Ikaw mismo ang mag-upload niini.

Pwede usab nimong padak-an o pun-an ang mga saha nga artikulo. Kining mga saha mga artikulo nga gamay ra kaayo ang sulod. Sigurado 'ming dali ra ni nimong mapadak-an, bisag pipila lamang ka paragraph mahimo na.

Para sa uban mo pang matampo, aniay mga link:

usba  

Ang Atong mga Palisiya ug Giya


Mga Palisiya
Mga Palisiya

Aron mapaduol sa tumong sa paghimo ug libreng ensiklopedya, ang Wikipedia adunay gipatuman nga mga balaod ug palisiya. Kini aron ang Wikipedya mahimong usa ka tinuod nga ensiklopedya, ug dili usa ka personal nga webhost.

Ang mga importanteng lagda dinhi mao ang:

  • Neutral nga Panlantaw - gikinahanglang ang tanang artikulo isulat sa panlantaw nga neyutral, walay bayas, ug walay gilabanan. Kini labing gikinahanglan sa mga artikulo nga nagtuki sa mga kontrobersiyal nga butang sama sa aborsyon ug kontrasepsyon.
  • GFDL - Ang tanang kontribusyon sa Wikipedya gipagawas ubos sa GNU Free Documentation License (GFDL). Kini nagpasabot nga tanan mong gisulat dinhi mahimong makopya sa uban ubos sa maong pagtugot. Palihog ayaw ipuno dinhi ang imong mga sinulat kon dili mo kini buot kunis-kunison sa pag-usab sa uban. Kon dili mo usab buot nga magamit sa uban ang imong sinulat, ayaw kana ipuno dinhi.
  • Paghupot ug Maayong Pagtuo - Ayaw dudahi ang huna-huna sa ubang tawo. Kinahanglang sibil ug mahigalaon ikaw sa pakig-istorya kanila, ug ayaw dayon kasuko o kalain sa ilang komentaryo. Kini aron ma nindot ang kasinatian nato dinhi sa komunidad

Sa dili ka pa magsugod ug edit, maayo nga imo unang basahon kining mga giya ug palisiya. Kini sila dako'g matabang aron mas hapsay ang imong pagtabang sa komunidad.

usba  

Ang Imong Akawnt


Ang imong Akawnt
Ang imong Akawnt

Ang Wikipedya nag-aghat sa mga gustong motampo sa pagrehistro ug akawnt, tungod kay aduna may mas daaghang mahimo ang rehistradong gumagamit kaysa kadtong anonymous.

Pipila sa ilang mahimo kay:

  • Mahimo kang makasugod ug baong artikulo o panid, lakip ang imong Userpage
  • Mahimo mong ilisag pangalan ang mga artikulo
  • Mahimo kang maka-upload ug hulagway
  • Mailhan ka sa komunidad isip ikaw, ug dili lang usa ka de-numerong persona.
  • Dili ka maangin sa pag-block sa mga IP address nga dili ikaw ang tumong. Dili na usab makita sa mga ordinaryong gumagamit ang imong IP Address