Ang Abril mao ang ika-4 nga bulan sa tuig sa tuigang Gregoryano. Iyahang lumadnong tumbas mao ang Kiling.

Abril, Brevarium grimani, fol.
Abril, Brevarium grimani, fol.