Ang Pebrero mao ang ika-2 nga bulan sa tuig sa tuigang Gregoryano. Iyahang lumadnong tumbas mao ang Dagangkahoy.

Pebrero, gikan sa Très Riches nagpakita sa Du Duc de Berry
Pebrero, gikan sa Très Riches nagpakita sa Du Duc de Berry