Ang Marso mao ang ika-3 nga bulan sa tuig sa tuigang Gregoryano. Iyahang lumadnong tumbas mao ang Dagangbulan.