Ang bulan kun buwan usa ka yunit sa panahon, gigamit sa kalendaryo, nga ka-ekstensibo sa natural nga peryod sa paglihok sa Bulan. Ang tradisyonal nga konsepto nagsugod sa siklo sa nawong sa Bulan (lunar phases) nga mokabat og 29.53 ka adlaw, gitawag nga sinodiko (synodic month). Sumala sa antropolohiya, gikan sa mga nabungkal nga istik sa pag-ihap, ang mga resirtser nag-konklud nga nag-ihap sa adlaw ang mga tawo pinaagi sa nawong sa Bulan niadto pang sayo sa panahong Paleyolitiko.

Mga bulan sa pinulongang espanyol

Ang kalendaryong Gregoryano, nga gigamit sa kadaghanan sa mga nasod sa kalibotan, adunay dose (12) ka bulan ekwal sa usa ka tuig: