Haadf Micrograph sa Al atomo nga gitan-aw ubay sa Axis sa Zone.
Haadf Micrograph sa Al atomo nga gitan-aw ubay sa Axis sa Zone.
  1. REDIRECT aluminio