Talaan sa mga dakbayan ug mga lungsod sa Pilipinas

Kini talaan sa mga dakbayan ug mga lungsod sa Pilipinas nga gipasunod alpabetikanhon. Sa tuig 2006, may 117 ka dakbayan ug 1501 ka mga lungsod ang maong nasod.

May mas gamay nga sabset sa mga lalawigan ug mga lungsod diin gitabi ang Binisayang Sinugboanon.

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:


Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:


Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Sangki

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:


Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:


Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:


Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga dakbayan:

Mga lungsod:

Mga lungsod:

Mga reperensya

usba